Cermaq og Softgarden inngår avtale om forvaltning av domeneportefølje

CermaqDet børsnoterte og internasjonalt ledende selskap innen lakseoppdrett og produksjon av fiskefôr har nylig inngått en 5 årig avtale med Softgarden om forvaltning av sin globale domeneportefølje. Cermaq har operative selskaper i Chile, Canada, Norge, Skottland og Vietnam. Foruten oppdrett og fiskefor, spiller forskning en meget sentral rolle for å skape langsiktige verdier. Cermaqs visjon er å være en global leder i havbruksindustrien.

Cermaq er et meget interessant selskap å jobbe sammen med, og innehar en meget spennende profil som kunde“, sier Kjetil Heggenhougen i Softgarden.

Den fremtidige forvaltningen av Cermaqs domener er en viktig del av den totale sikkerheten for selskapets beskyttelse av de immaterielle rettigheter globalt.

Softgarden

Learn more about Softgarden

Sign up to receive our newsletter