Cermaq og Softgarden inngår avtale om forvaltning av domeneportefølje

CermaqDet børsnoterte og internasjonalt ledende selskap innen lakseoppdrett og produksjon av fiskefôr har nylig inngått en 5 årig avtale med Softgarden om forvaltning av sin globale domeneportefølje. Cermaq har operative selskaper i Chile, Canada, Norge, Skottland og Vietnam. Foruten oppdrett og fiskefor, spiller forskning en meget sentral rolle for å skape langsiktige verdier. Cermaqs visjon er å være en global leder i havbruksindustrien.

Cermaq er et meget interessant selskap å jobbe sammen med, og innehar en meget spennende profil som kunde“, sier Kjetil Heggenhougen i Softgarden.

Den fremtidige forvaltningen av Cermaqs domener er en viktig del av den totale sikkerheten for selskapets beskyttelse av de immaterielle rettigheter globalt.

Softgarden

Related news