Domeneadministrasjon

Få full kontroll over bedriftens domeneportefølje!

Full kontroll over bedriftens domeneportefølje betyr trygghet, lavere kostnader og mer ressurser til andre formål. Softgarden konsoliderer domenene inn på en enkel administrativ konto, sørger for fornyelser mot alle verdens leverandører til rett tid og samler deretter alle betalinger på en enkelt faktura.

Softgarden starter med en grundig gjennomgang av de domener som din bedrift eier, både de dere vet om, og de som kanskje etter hvert har blitt liggende igjen hos tidligere leverandører. Noen er ikke lenger relevante og trekkes i fra, mens ande skal støtte opp om bedriftens fremtidige strategi på nett. Softgarden hjelper til med rådgivning gjennom hele prosessen, og sørger for at det utarbeides en gjennomtenkt og langsiktig plan for bedriftens domeneportefølje.

Resultatet er en solid, økonomisk og trygg portefølje, bestående av de domenene som bedriften har behov for, og som samsvarer med strategien for immaterielle rettigheter.

Kontakt oss på telefon 2162 7500 for mer informasjon, eller send oss en henvendelse på info@softgarden.no.