Softgarden representert på Fagpressedagen

FagpressedagenSoftgarden er til stede med egen stand på Fagpressedagen 13. november i Høyres hus. Softgardens tjenester rundt forvaltning og sikring av bedrifters domeneporteføljer samt løsninger for optimering av bedrifters synlighet i bl.a. Google (SEO) går hånd-i-hanske med hva som er Fagpressedagens tema; “Digital dristighet, eller try(k)t og godt?” Tom Stavli, redaktør i Dine penger, Nina Kristiansen i forskning.no og Mina Gerhardsen, statsekretær i Kulturdepartementet er blandt mange bidragsytere. For ytterligere informasjon, se Fagpressens egne sider: http://www.fagpressen.no/id/4481.0

Softgarden og Fagpressen inngikk høsten 2012 en omfattende rammeavtale på vegne av Fagpressens omlag 250 medlemsbedrifter. Avtalen sikrer bedriftene fordelaktig tilgang til samtlige av Softgardens produkter og tjenester.

Learn more about Softgarden

Sign up to receive our newsletter