Softgarden blandt IBM’ere på IBM Smarter Business

IBM Smarter Business 2012
Softgarden var til stede under IBM’s seminar, IBM Smarter Business. Et arrangement der flere enn 600 av de beste hodene som virkelig er i stand til å få ting til å skje, møttes. Over 24 presentasjoner å velge mellom og ikke minst nettverksmuligheter man skjelden opplever. Verden forandrer seg stadig raskere og utviklingen stoppet selvsagt heller ikke opp etter årets IBM begivenhet. IBM Smarter Business gav de fremmøtte påfyll og inspirasjon til å sette fart på utviklingen i egen virksomhet.

Softgarden finner det svært interessant å se IBM’s utvikling fra å være storleverandør av serverløsninger og ThinkPad’s, til en aktiv pådriver i den digitale utviklingen som finner sted.

Learn more about Softgarden

Sign up to receive our newsletter