Registrering av varemerker

Registrering og overvåkning

SEO

Unike ideer og innovativ kraft krever robust beskyttelse. Softgarden hjelper til med å sikre immaterielt eierskap – ikke kun digitalt. Videre er det viktig at det implementeres rutiner for varsling ved eventuelle brudd på disse.

Softgarden leverer via våre juridiske og tekniske sammarbeidspartnere tjenester i alle ledd – fra en ide oppstår og varemerkebeskyttelse søkes – til overvåkning og varsling om eventuelle brudd på rettigheter er implementert.

 

Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om våre tjenester omkring varemerkeregistrering og overvåkning

telefon 2162 7500, eller send oss en henvendelse på info@softgarden.no

 

Softgarden