Softgarden Trondheim – Tettere på de midtnorske kunder

Beddingen 10 Trondheim

Softgarden TrondheimSoftgarden åpnet i august sitt nye kontor i Beddingen 8 Trondheim med det mål å komme enda tettere på de midtnorske kunder. Dette er en del av vår langsiktige plan sier Andreas Dullum, og et viktig element i den totale kundeleveranse som vi kontinuerlig søker å optimalisere. Det er viktig å kunne være fysisk tilstede for våre kunder på kort varsel, -det være seg til generelle møter, lengre workshops og for strategisk sparring omkring Intellectual Property Management. Trondheim er et viktig teknologisk kraftsentrum for IT bransjen, med bl.a. NTNU og ikke minst som geografisk lokasjon for den norske domenemyndighet Norid.

Softgarden Trondheim

Learn more about Softgarden

Sign up to receive our newsletter